Aktuellt i Maxmo skärgård

Återkommande evenemang i skärgården

 • Pulkskoj vid pulkbacken i Djupsund, lördag v 7
 • Påskbrasa, påsklördag
 • Sommarkväll tillsammans, Särkimo skolgård, torsdag v. 24       
 • Folkhälsans vandringar, sommaren
 • Simskola, Folkhälsan, Särkimo, v. 26-27
 • Skärgårdsmarknad, Österö, lördag v 26
 • Loppisrace, lördag v. 29
 • Allsång, Österö, juli/augusti
 • Höstmarknad, Stråkaviken, september
 • Luciatåg, Kvimo, 13.12
 • Skolans luciamorgon, 12 eller 13.12

Landsbygdsutvecklingsprojekt

Framåt i samverkan-Maxmo skärgård (1.3.2020-31.10.2021)

Om projektet

Maxmo skärgårdsförening rf har beviljats medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leadergruppen Aktion-Österbotten, samt från Svenska kulturfonden för att genomföra landsbygdsutvecklingsprojekt Framåt i samverkan, Maxmo skärgård. Projektets mål är att kartlägga vilka serviceformer och verksamheter som invånare och fritidsboende i Maxmo skärgård har behov av. Inom projektet utreder vi nya möjliga samarbetsformer och synergier mellan ideell, kommersiell och kommunal service. Det långsiktiga målet är att hitta konkreta lösningar som kan gynna tillväxten och livskvalitén i regionen.

Ett stort tack till alla som svarade på enkäten om servicebehov och utveckling i Maxmo skärgård! Tack också till er som deltog i workshopparna och studiebesöken! Vi har fått fram mycket och intressant information inom projektet. Nu jobbar vi vidare mot konkret förverkligande. 

Här kan du läsa en del av rapporterna som hör till projektet.

kort sammanställning över enkätresultaten

lång sammanställning över enkätresultaten

sammanställning över workshopparna

projektrapport till finansiärerna

 

Facebook Maxmo skärgård

Följ med på Maxmo skärgårds facebooksida för aktuell och mera info.

Event i Österbotten och Vörå

Följ med på events.osterbotten.fi för att få de senaste uppgifterna om olika evenemang i Vörå och Österbotten.