Aktuellt i Maxmo skärgård

Återkommande evenemang i skärgården

  • Pulkskoj vid pulkbacken i Djupsund, lördag v 7
  • Påskbrasa, påsklördag        
  • Folkhälsans vandringar, sommaren
  • Simskola, Folkhälsan, Särkimo, v. 26-27
  • Skärgårdsmarknad, Österö, lördag v 27
  • Allsång, Österö, juli/augusti
  • Höstmarknad, Stråkaviken, september
  • Luciatåg, Kvimo, 13.12
  • Skolans luciamorgon, 12 eller 13.12

Landsbygdsutvecklingsprojekt

Framåt i samverkan-Maxmo skärgård

Ett stort tack till alla som svarade på enkäten om servicebehov och utveckling i Maxmo skärgård. Nu är det dags att tillsammans fortsätta utvecklingsarbetet mot konkreta lösningar.

Maxmo skärgårdsförening ordnar under våren workshopar kring skärgårdens utveckling.  Workshoparna ordnas i samarbete med Bertills & Jung. 

Eftersom rådande restriktioner i samhället gör att vi inte alla kan träffas under samma tak ordnas workshoparna både i fysiska smågrupper och på distans. Vi samlas i små grupper i byagårdarna runt om i skärgården. Myndigheternas rekommendationer efterföljs. De som vill delta hemifrån kan med egen dator delta i workshopen via appen Zoom.

Alla som vill delta sig ska anmäla sig på förhand och meddela om man deltar digitalt eller önskar delta i någon av grupperna i byastugorna. Grupperna i byastugorna har begränsat antal platser.

Workshopar ordnas enligt följande
kl. 18.30-21.00
8.4.2021 Natur och fritid
27.4.2021 Sociala mötesplatser
17.5.2021 Service och företagsamhet

Platser:
Kvimo byastuga
Djupsund byagård
Österö UF-lokal
Brudsund byakyrka
Digitalt genom Zoom

Anmälan senast dagen före varje evenemang till:
Roger Norrgård
rnorrgar@gmail.com
050 368 0056

Om projektet

Maxmo skärgårdsförening rf har beviljats medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leadergruppen Aktion-Österbotten, samt från Svenska kulturfonden för att genomföra landsbygdsutvecklingsprojekt Framåt i samverkan, Maxmo skärgård. Projektets mål är att kartlägga vilka serviceformer och verksamheter som invånare och fritidsboende i Maxmo skärgård har behov av. Inom projektet utreder vi nya möjliga samarbetsformer och synergier mellan ideell, kommersiell och kommunal service. Det långsiktiga målet är att hitta konkreta lösningar som kan gynna tillväxten och livskvalitén i regionen.

 

 

Facebook Maxmo skärgård

Följ med på Maxmo skärgårds facebooksida för aktuell och mera info.

Event i Österbotten och Vörå

Följ med på events.osterbotten.fi för att få de senaste uppgifterna om olika evenemang i Vörå och Österbotten.