MAXMO SKÄRGÅRD

Hav, skog och tystnad

Om Maxmo skärgård

Maxmo skärgård består av flera öar i olika storlekar.

Skärgården med många öar

Maxmo skärgård består av flera öar i olika storlekar. Öarna binds ihop av små broar. Den fasta befolkningen bor i dag på de största öarna. Här har byar bildats.  Idag pratar man om byarna Djupsund, Teugmo, Kvimo, Lövsund, Brudsund, Särkimo, Västerö och Österö. I den yttre skärgården finns Mickelsörarna. Där finns ingen fast befolkning längre.

Det finns goda förbindelser till skärgården. Broar till fastlandet finns både i Hellnäs mot Kaitsor och vid Öjskatan mot Maxmo fastland. Österövägen förbinder alla byarna med varandra. I skärgården fanns år 2019 en befolkning på c. 450 invånare. Sommartid mångdubblas befolkningen, eftersom det finns många fritidshus i regionen. Fritidshusen uppskattas till c 1100 st.