Mickelsörarna

Mickelsörarna är en ögrupp i yttre skärgården. De 300 öarna och skären hör till Kvarkens världsnaturarv. Mickelsörarna hade fast bosättning mellan 1830-talet och 1980-talet. Mickelsörarna är idag ett omtyckt utflyktsmål för båtresenärer. En del villor finns på öarna och här spenderar villaägarna en stor del av sin tid både vinter och sommar. 

På Mickelsörarna kan du känna historiens vingslag.  Som spår efter istiden kan man se när landet stiger upp ur havet. Nya skär och holmar bildas ständigt. Mellan öarna finns det många flador och glosjöar. Här trivs fiskar och fåglar. Du kan också hitta fornlämningar som hyddbottnar, ryssugnar, jungfrudanser och kompassroso. En del hus och fiskekåtor från den tid när Mickelsörarna var befolkat finns kvar och används ännu idag.

På Kummelskär verkade sjöbevakare mellan åren 1950 och 1993. Den gamla stationen fungerar i dag som naturstation och gästhamn. I den gamla stationsbyggnaden finns ett café, övernattningsrum och utkikstorn.

Mickelsörarna når du endast med båt. 

hopouran