Föreningar i Maxmo skärgård

Det finns många aktiva föreningar i Maxmo Skärgård. Här ser du en presentation av föreningarnas verksamhet.

Djupsund-Lövsund-Teugmo byaråd rf

Föreningen sköter om pulkbacken i Djupsund och simstranden i Lövsund. I Djupsund har föreningen en byagård. Byagården kan hyras för olika ändamål. I byagården ryms c 40 personer om man vill duka för alla. Stolar, bord och serviser kan också hyras skilt.

Föreningen ordnar olika temakvällar och olika gemenskapshöjande evenemang under året. Pulkjippot för barnfamiljer som ordnas i februari är ett populärt evenemang, liksom julgröten i december.

Kontakta ordförande Lena Småros-Kock för mera information: 040 9100069

IMG_20190704_102316

Föreningen Folkhälsan i Maxmo

Föreningen ordnar simskola vid Finnholmen och Särkimo skola. Känner du till den nordiska definitionen av simkunnighet: En person som faller i djupt vatten, så att huvudet går under vattnet och efter att ha kommit upp till ytan simmar 200 meter varav minst 50 meter på rygg, är simkunnig. Vår målsättning är att barnen i Maxmo skall vara simkunniga.

Föreningen ordnar också Mimosel-träffar för äldre i Maxmo och familjecafé för barn och föräldrar. Föreningen ordnar utflykter, föreläsningar och motionsgrupper m.m. Under sommaren ordnas promenadrundor i näromgivningen. Du kan också hyra barnbilstolar, babylarm och flytvästar. De hyrs ut via rådgivningsbyrån.

För mera information kan du bekanta dig med deras Facebooksida: Folkhälsan i Maxmo

IMG_6542

Idrottsförening

I början av 2000 talet var Skärgårdens Bollklubb en aktiv förening och byggde bl.a upp rinken vid Särkimo skola. Idag sköts verksamheten av en rinksektion inom Maxmo sportklubb. Skötseln av rinken sker endast tack vare frivilliga som hjälper till med underhållet. Rinken hålls i gång under den tid av vintern när väderleken tillåter. Rinken är ypperlig för att spela rinkbandy i. Rinken används främst av skol- och dagisbarnen under dagtid. Under kvällstid används den av alla som tycker om att stå på ett par skridskor.

Den som funderar över något angående rinken kan kontakta ordförande för rinksektionen Jonas Holm på telefon 050 5610700. För annan idrottsverksamhet i Maxmo se Maxmo sportklubb, MSK. Länk: Maxmo Sportklubbs Facebooksida/

Jaktföreningar

I Maxmo skärgård verkar Teugmo jaktklubb, Kvimo jaktklubb, Maxmo skärgårds jaktförening (Särkimo) och Österö-Västerö jaktförening. Alla jaktföreningarna i Vörå, Oravais och Maxmo hör till Vörånejdens jaktvårdsförening. Mera info om jaktvårdsföreningen samt jaktföreningarnas kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida: Vörånejdens Jaktförening

Maxmo motorbåtsklubb rf

Maxmo motorbåtsklubb är en förening med anor från 1987. Till verksamheten hör att underhålla hela Maxmo skärgårds småbåtsfarleder och säkerställa trygga båtrutter för de som rör sig i skärgården med båt.

Om ni märker att någon remmare är ur position eller har försvunnit så ta kontakt med Peter Öling på tel 050 5530 985. På föreningens hemsida publiceras rättelser och uppdateringar av nya farleder på Maxmo båtsportskort. Ni kan också vända er till kubben om ni hittar nya farliga stenar. Ta reda på stenens kordinatera och sänd uppgifterna till maxmomotorbatsklubb@live.fi

I mitten av juni ordnar vi besiktning av båtar för de som vill säkerställa att all nödvändig utrustning är i skick. Den som har en besiktigad båt får rabatt på försäkringspremien och har rätt att använda officiella båtklubbsflaggan.

Om du blir medlem eller ger ett bidrag till Maxmo motorbåtsklubb kan du hjälpa till att utveckla båtrutterna. Du har möjlighet att påverka var just du vill ha en förbättrad och remmad farled. Maxmo motorbåtsklubb har haft en aktiv roll i Solruttens arbete.
Solrutten har förbättrat farlederna i hela Österbotten under 2010-talet.
Se mera på deras hemsida: Solrutten
Mera om Maxmo motorbåtsklubb kan du läsa på föreningens egen hemsida: Maxmo Motorbåtsklubb

IMG_20190729_084616

Maxmo-Särkimo brandklubb rf

Maxmo-Särkimo Brandklubb r.f är en gemensam förening som Maxmo och Särkimo brandstationer bildade år 2016. I Särkimo barnddepå 68 finns 2 brandbilar och 1 brandbåt.

Den mindre bilen (RP 687) är en manskapsbil som åker ut på alla alarm. Denna bil är utrustad med Första Hjälpen utrustning. Vid sjukdomsfall samarbetar vi med ambulansen. Det betyder att vi oftast kommer hem till patienten innan ambulansen har hunnit fram. Vi har Första delvårds utbildning och kan påbörja undersökningen av patienten. När ambulansen kommer på plats bistår vi ambulanspersonalen med hjälp.

Den större bilen (RP 683) är en tankbil som rymmer 10 kubik med vatten. Den använder vi på alla brandalarm. Den är också utrustad för trafikolyckor, mindre oljesaneringar, stormskador och annan olycka. Brandbåten (FIRRP 688) är en större aluminium båt som står på en trailer inne i brandstationen. Vid olyckor på sjön är det Åbo Sjöräddning som leder uppdragen.

Vill man bli medlem i Särkimo Brandkår kan man ta kontakt med Daniel Granholm ( 050-3685672 ). För att få komma med på alarmuppdrag bör man vara 18 år och ha utfört en kurs på ca 60 timmar. Man ska också närvara vid veckoövningarna. Det går att vara med på övningarna och gå kursen redan när man har fyllt 16 år. Vi övar ca 2-3 gånger i månaden.

PSX_20190822_000504

Maxmo skärgårds fiskargille rf

Maxmo skärgårds fiskargille handhar skötseln av ett vattenområde på 20.177 ha samfällda vatten. Området sträcker sig ända ut till Mickelsörarna. Fiskargillet säljer fisketillstånd för området.
Kontakta ordförande Kaj Kanto på telefon 050 5119940 eller e-post: kaj@kanto.nu för att få fisketillstånd. Fiskargillet har 170 medlemmar och säljer mer än 500 fiskekort varje år.

Gillet planterar ut öring, sik och gös varje år för mer än 10.000 euro. Man fastställer fredningsområden och fredningstider. Fiskargillet är medlem i Österbottens fiskarförbund och föreningen ”Levande skärgård”. De har också en representant med vid Kvarkens fiskeområdes årsstämma.

Fiskargillet har tre edsvurna övervakare: Andreas Holm, Mats Norrgård och Carina Rönn. För mera information om fiske se Österbottens fiskarförbund: Fishpoint

vy från havete

Maxmo skärgårdsförening rf

Maxmo skärgårdsförening rf grundades 2017. Innan föreningen grundades hade en grupp som kallades Maxmo skärgårds utvecklingsgrupp tillsatts. Denna grupp registrerades senare som Maxmo skärgårdsförening rf.

Föreningen är ett samlande organ för olika byaföreningar och andra föreningar i Maxmo skärgård. Föreningens viktigaste uppgift är att stöda samarbetet mellan olika aktörer i skärgården.

Samarbetspartners för Maxmo skärgårdsförening är bl.a myndigheter, föreningar, kommunen och företag. Maxmo skärgårdförening har hand om utvecklingsfrågor, verksamhet och evenemang som berör hela skärgården. Föreningen driver en ungdomsgård i Särkimo för skärgårdens ungdomar.

Föreningen upprätthåller hemsidan maxmoskargard.fi För mera information kontakta föreningens ordförande Mikaela Svanbäck, tfn 050 5964769 eller e-post mikaelamaria.asplund@gmail.com

koren

Musikföreningen Maximus rf

Maximuskören är en blandad kör som nu funnits i över 15 år. Kören övar varje onsdagskväll i Särkimo skola. Koristerna kommer från olika byar i Maxmo skärgård men också från andra orter i Österbotten. Repertoaren är varierande. Den består av allt från traditionella sånger och visor till mer lokalt producerad musik. Konserter arrangeras regelbundet både i skärgården och på andra platser. Utöver det uppträder kören gärna vid olika tillställningar.

Körens dirigent är Peter Sjöblom, som också gör egen musik och egna arrangemang för kören. Kören har under åren deltagit i sångfester i Åbo och Karleby och även varit på olika körresor. Välkommen med i Maximuskören!

sarkimo simstrand och skola

Särkimo-Brudsund byaråd rf

Särkimo-Brudsund Byaråd r.f. bildades år 1991 med syftet att förbättra samhörigheten, talkoandan och trivseln i byarna Särkimo och Brudsund.

Byarådet erbjuder tillgång till en fin badstrand med omklädningshytter och badbrygga invid Särkimo skola, samt en småbåtshamn med femton båtplatser i Särkimo.Föreningen upprätthåller ett gym i Särkimo servicehus. Gymmet är öppet för alla mot en förmånlig avgift. Uppgifter om avgifter och kodlås hittas på byarådets hemsida. Föreningen ansvarar för de upprustade fiskestugorna på Norra Hopörarna på Mickelsörarna. Byarådet vill hålla byarna levande och trivsamma genom gemensamma projekt, byafester och resor.

Bybor och sommargäster som vill bli medlemmar i föreningen och /eller har nya ideer för att höja trivseln i byarna kan ta kontakt med ordförande Kurt Finne på tel 050 5579196 eller med Katrin Norrgårdkatrin.norrgard@netikka.fi. Mer information om Särkimo-Brudsund Byaråd hittar du på föreningens hemsida: SärkimoBrudsund

72394804_991280054545508_1275753171225935872_n

Särkimo fria församling

Särkimo fria församling bildades redan år 1933. År 1949 registrerades föreningen och fick namnet Bönehusföreningen Särkimo fria församling r.f. Församlingen är en pingstförsamling. Särkimo pingstkyrka, är vackert belägen på Ulotskatan vid Söderbrunn. Genom församlingens snart 90-åriga historia har ett flertal pastorer varit anställda. De senaste åren har församlingen inte haft anställd pastor eller annan personal utan leds av en styrelse. Olika uppgifter som ska handhas sköts mestadels ideellt.

Verksamhet som ordnas är gudstjänster och olika samlingar. För barn ordnas söndagsskola, ”Söndax”. Ungdomsverksamhet ordnas i mån av möjlighet. Lägerverksamhet sker i samarbete med andra pingstförsamlingar vid Vassor lägergård (Vassor Lägergård). Tillsammans med lutherska församlingen i Maxmo ordnas "Daxträffen". Vi i Särkimo pingstkyrka riktar oss till alla åldrar. Alla är välkomna att delta i våra samlingar.

Kontaktperson: Berit Södergård eller Mikael Södergård. Pingstkyrkans hemsida: Särkimo Pingstkyrka
E-post: sarkimo.pingstkyrka@netikka.fi

IMG_20180525_090217

Särkimo Hem och Skola rf

Föreningens syfte är att arbeta för att underlätta samarbetet mellan föräldrarna till de barn som går i Särkimo skola och personalen på skolan. Vi vill stöda hemmen och skolan för att barnen ska få en trygg och hälsosam miljö att växa upp i och få må så bra som möjligt.Hem och skola vill också fungera som ett forum där föräldrarna kan stöda varandra och föra fram sina åsikter när det gäller fostran och lärande.

Föreningen har rustat upp skolgården med nya lekredskap, planteringar, bord och bänkar, ett uterum för undervisning och ett grilltak. Föreningen ordnar föräldraträffar och stöder olika projekt inom skolans verksamhet. Den som är intresserad av föreningens verksamhet kan kontakta ordförande Jonas Holm.

PSX_20180828_134526

Österö-Västerö fiskargille rf

Österö-Västerö fiskargille rf. förvaltar och håller Stråkavikens fiske- och småbåtshamn i skick. De sköter även om farleden som leder in till hamnen. Vid Stråkaviken finns en fiskehall som Vörå kommun äger men som fiskargillet förvaltar. Fiskargillet ansvarar för bryggorna i hamnen och för sjösättningsrampen.

Kontakta ordförande Per Jåfs, tfn 0500 166305 för mera info. Behöver du fisketillstånd så ska du kontakta Maxmo skärgårds fiskargille rf.

IMG_6558

Österö-Vesterö byaförening rf

Österö-Västerö byaförening samlar medlemmar från Österö och Västerö – också en del villabor är medlemmar – och har ca 120 medlemmar.

Byaföreningen sköter om och underhåller UF Kustens lokal, uthus och gårdsplan (adress Österö 2130). Lokalen hyrs ut till möten och fester. Kontakta byaföreningens ordförande Magnus Levón, tfn 040 066 4308, om du vill hyra lokalen.

Föreningen ansvarar för campingplatsen på Västerö. Du kan campa med din husbil eller husvagn precis bredvid havet. Simmöjligheter, en grillplats och utedass finns. I Stråkaviken finns en handarbetsshop och en kiosk. Föreningen driver själv handarbetshoppen men hyr ut kiosken sommartid till egna företagare.

I början på juli ordnas skärgårdsmarknad, i mitten på juli loppisrace och på sensommaren, allsång. En höstmarknad ordnas i Stråkaviken och under vinteråret olika sammankomster för bysbor och skärgårdsbor.