Verksamhet och service

Här presenteras en del av den verksamhet och service som finns i Maxmo skärgård

Barn och unga

• Skola åk 1-6, Särkimo
• För- och eftermiddagsvård, Särkimo
• Simskola, Särkimo
• Ungdomsgård, Särkimo

Hamnar

• Gästhamn, Kummelskär, Mickelsörarna
• Besöksbrygga Stråkaviken kontaktuppgifter: Per Jåfs 0500 166305
• Besöksbrygga Abborgrund kontaktuppgifter: Ulf Östman 050 5626361

•Fiskehamn Stråkaviken kontaktuppgifter: Per Jåfs 0500 166305

• Småbåtshamn Stråkaviken kontaktuppgifter: Per Jåfs 0500 166305
• Småbåtshamn Särkimo kontaktuppgifter: Kurt Finne 050 5579196
• Småbåtshamn Teugmo kontaktuppgifter: Jyrki Hirviniemi 044 5009099 eller Christer Bäck 040 7733901
• Småbåtshamn Kvimo kontaktuppgifter: Roy Andersson 0500 368899
• Småbåtshamn Djupön, kontaktuppgifter: Vörå kommun

Mat och café

• Olivias Café & Grill, Brudsund
• Wästinn & café, Västerö
• Granholms, Västerö
• Café Kummelskär, Mickelsörarna
• Sommarcafé/kiosk, Österö

Camping och simstränder

Camping:
• Husvagnsplatser utan el, Västerö/Sandskatan

Simstrand:
• Särkimo skolgård Här finns ombytesbås, lekplats, grilltak, bord och bänkar och. Vattenprover tas varje sommar.
Simmöjligheter:
• Stråkaviken, Österö
• Grisgrund, Österö
• Djupön, Lövsund
Här finns ombytsebås, utedass, gungor, grillplats, bord och bänkar.
• Sandskatan, Västerö
Här finns utedass, bord och bänkar och grillmöjligheter.

Farleder

•Sjökortsnummer för Maxmo skärgård: Kvarken 826, 827, 828, 829
• På Solrutten.fi kan du få aktuell information om besökshamnar och farleder
•Sundom båtklubb har gett ut ett sjökort över småbåtsfarleder. Där du kan du hitta mindre farleder som lokalbefolkningen använder.

Ansvariga för märkningen är Maxmo motorbåtsklubb. Kom ihåg att märkningen endast är riktgivande och att farledernas djup kan understiga 70 cm ställvis när det är lågvatten.

Fiskenäring

• Fiskrenseri/servicehus, Stråkaviken
• Fiskhall, Särkimo
• Fiskehamn, Stråkaviken
• Fiskebrygga, Kvimo
• Fiskebrygga, Brudsund
• Fiskarstugor på Mickelsörarna vid Utroddgrund och Norra Hopören

Kultur och historia

• Maximuskören
• Bokbuss, Vörå kommun
• Medborgarinstitutets kurser, Vörå kommun
• Fiskemuseum, Österö
• Hantverkarbod, Österö
• Equity minnesmärke, Västerö
• Jungfrudanser, Krokskär och Kolaningen
• Ryssugnar, Skrävelbådan
• Kompassrosor, Stor-Kolaningen och Krokskär

Kyrkligt

• Bönehus, Österö
• Bykyrka, Brudsund
• Särkimo pingstkyrka, Ulot
• Lassusgården, Lövsund

Samlingslokaler

• Ungdomslokal, Österö
• Ungdomsgård, Särkimo
• Byagård, Djupsund
• Byagård, Kvimo
• Särkimo skola, Särkimo

Service

Post
• postlådor finns i Kvimo och Särkimo
• postfack finns i Maxmo centrum
Avfallshantering
•Köksavfallsautomat, Särkimo
•Ekopunkter finns i Särkimo, Djupsund, Kvimo, Västerö
•Återvinningscentral, Maxmo centrum