Särkimo

Särkimo betraktas ofta som centrum i skärgården. Här ligger skolan vackert, precis vid standkanten. I Särkimo finns också en ungdomsgård. Intill skolan hittar du en simstrand, fotbollsplan, lekplats, rink och ett litet byagym. Om du vill se mera av livet i Särkimo ska du svänga upp längs någon av de små vägarna som leder till Kättalot, Ulot eller Vilkmo. Här bor de flesta Särkimobor i sina ofta rödamålade stugor. Om du fortsätter vägen mot Västerö kommer du så småningom till det nya planerade bostadsområdet Talludden. Här kan den som drömmer om ett hus vid havet köpa sig en tomt och börja förverkliga sina drömmar.

Särkimo-Brudsund Byaråd r.f. upprätthåller en småbåtshamn med femton båtplatser i mitten av Särkimo by. Föreningen ansvarar också för gymet i Särkimo servicehus intill skolan. Gymmet är öppet för alla mot en liten avgift. Mera information om avgifter och kodlås hittas på byarådets hemsida www.sarkimbruds.fi